Đã hoàn thành

Project for Mr Vincent 2

Được trao cho:

Vincentbuitrung

Project for Mr Vincent 2 Project for Mr Vincent 2 Relevant Skills and Experience Project for Mr Vincent 2 Project for Mr Vincent 2 Proposed Milestones ₫200000 VND - milestone milestone

₫200000 VND trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫400000 cho công việc này

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mechimendes

Hi! Relevant Skills and Experience Data Entry, data base analyse. Statics Proposed Milestones ₫250000 VND - Quick work. ₫250000 VND - Perfection

₫500000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Izwa

A proposal has not yet been provided

₫200000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cliffomolo

Quality Relevant Skills and Experience data processing Proposed Milestones ₫275000 VND - pay ₫275000 VND - pay

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0