Đang Thực Hiện

Revenue, cost and breakeven spreadsheet. Ready for input.

4 freelancer đang chào giá trung bình $26 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(65 Nhận xét)
6.4
$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0