Đang Thực Hiện

Simple copy paste work

i have 300 names in excel file , need to done copy from excel file into notepad file.

very simple work , it should take more than 1-2 hours

budget: 10$

NEw freelancers also can apply...

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: simple copy paste work, need copy paste work, copy paste work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) anuradhapura, Sri Lanka

Mã Dự Án: #14804122

Đã trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8

10 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

$30 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
3.9
$30 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
2.7
$30 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
1.6
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lks09198722

I understand that you need excel data entry work. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0