Đang Thực Hiện

Simple copy paste work

Đã trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8

8 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

$30 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
4.0
$30 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
2.9
$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lks09198722

I understand that you need excel data entry work. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0