Đang Thực Hiện

Do some data entry

Điền thông tin vào bảng tính

Kĩ năng: Excel

Xem nhiều hơn: touch sight entry data entry job, php mysql entry data, google entry data, smart entry data, chapcha entry data entry, difference data entry data proceesing, data entry data conversation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Japan

ID dự án: #10789331

Được trao cho:

GPratama1

I will give my best for the work that you gave to me. sya will do the work in accordance with a fast time and you will feel satisfied with my performance

$155 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Khushbushah370

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer chào giá trung bình$159 cho công việc này

anamikacana

I work fast and good!

$166 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0