Đã Đóng

Do some data entry

16 freelancer chào giá trung bình$328 cho công việc này

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sumanth1292

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dobariyaarshit

A proposal has not yet been provided

$276 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sathishkumar28

Based on the requirements days may increase or decrease

$277 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TheRealFoze

Data entry

$700 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vidyadharkammar

you can trust me

$277 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mandipgoswami

I have a great amount of experience working on excel and data entry as an engineer was one of my specialities. I also have a high level of expertise in using MS Excel.

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ramagiga

Có kinh nghiệm nhập liệu với Excel, Word, Power Point,... Sử dụng thành thạo các công thức trong Excel.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tuyenle1990

My computer skills are very good. I can work under pressure well. Have experience working with excel such as: input price data for analysis, input financial report data, input list of customer information for Marketing Thêm

$506 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Henryfan12

hoàn thành tốt các công việc ..................................................................................................................

$277 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$255 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ngoconghoi

Tên tôi là Ngô Công Hợi. Hiện là sinh viên Trường đại học Công Nghệ- Đại học Quốc Gia Hà Nội Về kỹ năng: Tôi có kiên thức tốt về Excel và tôi có thể sử dụng được gõ 10 ngón.

$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0