Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

Điền thông tin vào bảng tính

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11657171

3 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ritikaahuja

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jamellausop

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0