Do some data entry -- 2

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính

Excel

ID dự án: #11657171

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ritikaahuja

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jamellausop

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0