Đang Thực Hiện

Do some data entry

Điền thông tin vào bảng tính

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12830130

Được trao cho:

imranmir6677

Dear sir, Please give me the opportunity to do the work. Faithful yours, Imran

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình₫3444444 cho công việc này

₫3444444 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0