Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm vài công việc Excel

Excel

ID dự án: #13555532

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$1002 cho công việc này

sufyanrahim

A proposal has not yet been provided

$1333 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jennynguyendz

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
muhammedjasimpk

A proposal has not yet been provided

$777 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nareshbabu1947

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rha586d18ad5bb00

I’d like to apply for the data entry position you currently have advertised on your website. With nine years of experience in both legal and medical settings, I believe I’m more than qualified to join the team at Enter Thêm

$750 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mdordevic

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gameprogrammer07

hi, i am glad to help you with this project. I hope that this project can outline my skills and my pleasure to satisfy your needs

$833 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
divya040487

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
studio3dvisul

Hi, I am expert in data entry, data processing &excel. I have 4 years experience in this field. if you give me the opportunity to do this work i think i will make you happy. Why choose us: Data Entry, Data Process Thêm

$888 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
jeweltaher

A proposal has not yet been provided

$1111 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xuantrangnet

Xin chào ông/bà. Tôi đã đọc dòng mô tả về công việc mà ông/bà đã đang tuyển dụng. Tôi nghĩ công việc ông/bà giao chủ yếu về MS Excel và tôi tự tin về kỹ năng văn phòng của mình. Nếu được chấp nhận được làm việc, tôi Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
smsfree

A proposal has not yet been provided

$944 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tathian

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ikachi

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0