Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Ework illa

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry excel work, data entry spreadsheet excel, entry data processing excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13685558

Đã trao cho:

$333 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $388 cho công việc này

$277 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0