Đã Đóng

Do some data entry -- 2

5 freelancer chào giá trung bình₫2366666 cho công việc này

mcarballo

A proposal has not yet been provided

₫700000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijayan223

Tell me what is the work and how many days completed your work

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hasanjess55

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
parekhs4010

A proposal has not yet been provided

₫800000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0