Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 7

4 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(163 Nhận xét)
6.2
asadkhan3533

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
4.4
$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
pratikgedia

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0