Đã Đóng

Do some data entry

Điền thông tin vào bảng tính Nhập liệu đánh văn bản

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14157005

8 freelancer chào giá trung bình₫3541666 cho công việc này

asimamajeed

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3777777 VND trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3333333 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
votankhue

I'm living in Ho Chi Minh city; Vietnam; Please contact to me if you have any issue that need to solve. I'm looking hearing from you.

₫4000000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0