Đang Thực Hiện

Do some data entry

Điền thông tin vào bảng tính Viết văn bản cho sẵn

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14280299

Được trao cho:

anhsonnguyen

Xin chào, hy vọng được hợp tác với anh chị 0909 889 111 Anh chị có thể cho mình xin contact để deal đc k Dear Mr/ Mrs, I am a third-year university student interested in applying a part-time job position. As soon Thêm

₫9000000 VND trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
minhdktd4

Give me that job

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer chào giá trung bình₫8847222 cho công việc này

₫6666666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫7777777 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0