Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

Được trao cho:

ekaevelyn

A proposal has not yet been provided

$111 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $119 cho công việc này

abdelrahmanz0

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
valibabu78

A proposal has not yet been provided

$110 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
idixit20

A proposal has not yet been provided

$165 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rakshancse

A proposal has not yet been provided

$88 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NairetVergara

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
himanshuberi1104

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0