Đã Đóng

Do some data entry

Làm vài công việc Excel Minh co the tinh toan, thiet lap cong thuc va xu ly du lieu

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14755110

18 freelancer chào giá trung bình$96 cho công việc này

$155 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xpressyou1

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
engeniarwaqas

A proposal has not yet been provided

$90 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pari1000vicky

Hi there, My Bid is - $ 2 in 1 day. I am offering myself as a good candidate for this project. I am a professional data entry operator. I can handle any types of Data Entry Work. Thanks Relevant Skills and Experience Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Expert433

Hi there!!! Do you require 100% accuracy and professionalism producing quality results for your projects? Then you've come to the right place and best dealings. I am 24/7 online and can serve you any time. I am an ex Thêm

$165 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
naman2802

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maruthaparani

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
monnir99

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sattusahithi

A proposal has not yet been provided

$225 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
islamelnakib

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SajeelaDataEntry

A proposal has not yet been provided

$110 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mkerlyn

A proposal has not yet been provided

$96 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thevu01

Khoảng 1 triệu tùy theo độ khó của dữ liệu Relevant Skills and Experience Có kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc với Excel, là chuyên viên xử lý dữ liệu, viết hàm, thiết lập file nhập liệu... Proposed Milestones $44 Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Affan261293

A proposal has not yet been provided

$45 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luan123z

The bid depends on the job amount. Relevant Skills and Experience Microsoft Excel, Word. .Net Mvc Proposed Milestones $30 USD - Making excel functions, Macro using VB .Net Please describe the detailed job.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0