Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm vài công việc Excel Minh co the tinh toan, thiet lap cong thuc va xu ly du lieu

Excel

ID dự án: #14755110

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$96 cho công việc này

xpressyou1

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
engeniarwaqas

A proposal has not yet been provided

$90 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pari1000vicky

Hi there, My Bid is - $ 2 in 1 day. I am offering myself as a good candidate for this project. I am a professional data entry operator. I can handle any types of Data Entry Work. Thanks Relevant Skills and Experience Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Expert433

Hi there!!! Do you require 100% accuracy and professionalism producing quality results for your projects? Then you've come to the right place and best dealings. I am 24/7 online and can serve you any time. I am an ex Thêm

$165 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
naman2802

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maruthaparani

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
monnir99

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sattusahithi

A proposal has not yet been provided

$225 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
islamelnakib

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SajeelaDataEntry

A proposal has not yet been provided

$110 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mkerlyn

A proposal has not yet been provided

$96 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thevu01

Khoảng 1 triệu tùy theo độ khó của dữ liệu Relevant Skills and Experience Có kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc với Excel, là chuyên viên xử lý dữ liệu, viết hàm, thiết lập file nhập liệu... Proposed Milestones $44 Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Affan261293

A proposal has not yet been provided

$45 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luan123z

The bid depends on the job amount. Relevant Skills and Experience Microsoft Excel, Word. .Net Mvc Proposed Milestones $30 USD - Making excel functions, Macro using VB .Net Please describe the detailed job.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0