Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: entry data word excel, entry data vba excel, entry data web excel, entry data tally excel, entry data mysql excel, entry data sheet excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14790606

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp1555555 cho công việc này

nellynokrek

i can do it fast Relevant Skills and Experience excel Stay tuned, I'm still working on this proposal.

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0