Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. Need some example

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need excel spreadsheet custom, need example script, need example article review

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14793157

Đã trao cho:

₹2050 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹6979 cho công việc này

₹11111 INR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0