Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 3

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: online data entry works, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet, data entry area spreadsheet, data entry excel spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14796976

Đã trao cho:

mdsujan506

I will do better in this time

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

ghadaelasaly

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sanchitbhasin5

A proposal has not yet been provided

$12 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0