Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Encoding some files

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry spreadsheet excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #14800488

Đã trao cho:

$277 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $416 cho công việc này

bongjulie81

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0