Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. Data entry

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need data entry clerk, need data entry worl, need excel data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14805522

Đã trao cho:

vwwaqar

yesh Relevant Skills and Experience no experience Proposed Milestones ₹27777 INR - 10 Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0