Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. Data entry speed 30wpm

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need data entry clerk, need data entry worl, need excel data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14806083

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹21111 cho công việc này

₹14444 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0