Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. Form filling works

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want someone data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14824288

Đã trao cho:

athikahraihah

A proposal has not yet been provided

₹14850 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹18393 cho công việc này

alimemon007

A proposal has not yet been provided

₹16500 INR trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
taboadaloi

A proposal has not yet been provided

₹14444 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0