Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Data entry

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel spreadsheet data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14827677

Đã trao cho:

₹1700 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹5751 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0