Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Muche excel aata ha Maine Niit se kya hua or o level cource Nielit she KT RHA hu

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want someone data entry, companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14860001

Đã trao cho:

kresnathufail

A proposal has not yet been provided

₹8888 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0