Đang Thực Hiện

Do some data entry

Melakukan sejumlah pekerjaan Excel Mengolah data yang berhubungan dengan ilmu akuntansi seperti laporan keuangan.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: melakukan sejumlah pekerjaan excel, companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14896995

Đã trao cho:

RaoFaizanIqbal

A proposal has not yet been provided

Rp340000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp1003333 cho công việc này

freidfloresa

A proposal has not yet been provided

Rp1666666 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0