Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Thankyou freelancer

Kỹ năng: Excel

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14898293

Đã trao cho:

aifoona

A proposal has not yet been provided

₹5500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹6639 cho công việc này

Marcusred

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0