Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. To type something from seeing some other document data entry

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: ready data entry work, want someone data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sri Lanka

Mã Dự Án: #14898727

Đã trao cho:

dody67

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $792 cho công việc này

itskang

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0