Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Making excel sheet, data entry in Excel, any type of formulas add on the sheet, any type of work in the excel

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want someone data entry, data entry jobs spreadsheet, data entry online spreadsheet, data entry area spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14908393

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹24537 cho công việc này

₹12500 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1
jd1402

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0