Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

Immad23

A proposal has not yet been provided

₹14444 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹18333 cho công việc này

jordanjamieson33

I can begin working on this now. Let's chat! Relevant Skills and Experience Data entry, Excel Proposed Milestones ₹22222 INR - Data entry

₹22222 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0