Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I need you to fill in a spreadsheet with data. Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ngay bây giờ, tôi làm rất nhiều công việc dịch trực tuyến, kiểm tra và nhập dữ liệu. Tôi cống hiến, làm việc chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc của tôi. Tôi vượt lên trên những gì tôi mong đợi, và tôi luôn dành 100% trong tất cả những gì tôi làm.

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15804516

Được trao cho:

Jay9147

I believe i can get this done in Less than 1 hour to under 24 hours Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer chào giá trung bình₫485714 cho công việc này

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mzeeshankhan99

Hey, it’s me Zeeshan. I am data entry expert.I can provide you a reliable and on time Analysis support as per your requirement. My aim is to build trustable relationship with clients. Relevant Skills and Experience Thêm

₫450000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫300000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
risticmmilos

I can do that. Relevant Skills and Experience Excel expert

₫800000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
srinandy97

i am a student doing MCA currently. I am good in working up with excel [login to view URL] you hire i wil complete my project on time with your full satisfaction. Relevant Skills and Experience em good in working with excel she Thêm

₫200000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abdulrafeytoodee

Hey, it’s me Abdul Rafey. I am data entry expert.I can provide you a reliable and on time Analysis support as per your requirement. My aim is to build trustable relationship with clients. Relevant Skills and Experienc Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0