Đã hoàn thành

Do some data entry

Được trao cho:

Syedtauqeer327

Hi there.I can do the mentioned task in [login to view URL] will be completed [login to view URL] forward to discuss the [login to view URL]

$17 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(257 Nhận xét)
8.1
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0