Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

kimjohnpujeda96

Can start asap :)

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1260 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rawankhaled10

A proposal has not yet been provided

₹1150 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0