Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

maheenfirdous

I am Mechatronics Engineer. I am expert in data entry, excel, word, PPT, online google sheets and some engineering software.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $381 cho công việc này

$277 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
usmankhalil757

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$555 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$266 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0