Đã Đóng

Do some Excel Work

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹112500 cho công việc này

₹125000 INR trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
2.4
sandeepsaini2k

We work on dedicated fibre optic network. Relevant Skills and Experience More than 15 years of full time experience in application software development including more than 3 years of strong experience in Project Manag Thêm

₹100000 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0