Đang Thực Hiện

Do some Excel work N

I have some work, in an Excel spreadsheet. ضرورى

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến, Word

Xem thêm: excel need business home, outsourcing work excel spreadsheet, vba work excel spreadsheet, surf internet work excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14788540

Đã trao cho:

sbiderman

A proposal has not yet been provided

$1100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $1143 cho công việc này

john1neo

Hi, I am interested to your job.I am fully expert in Data entry,web research, Lead Generation, extracting email, data mining, Google, Bing, Yahoo, MS Office (Full), Google Docs, Google Document, Google Spreadsheet, Adw Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$755 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
johnmark012193

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0