Đang Thực Hiện

Do some Excel work N

Đã trao cho:

sbiderman

A proposal has not yet been provided

$1100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $1143 cho công việc này

john1neo

Hi, I am interested to your job.I am fully expert in Data entry,web research, Lead Generation, extracting email, data mining, Google, Bing, Yahoo, MS Office (Full), Google Docs, Google Document, Google Spreadsheet, Adw Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$755 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
johnmark012193

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0