Đang Thực Hiện

Do some Excel Work

Data entry

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: work excel mis entry, excel form entry data, work excel data entry, data entry work excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14793130

Đã trao cho:

akterk009

I can do this job very well and perfectly............. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0