Đang Thực Hiện

Do some Excel work

Được trao cho:

mrmassived

A proposal has not yet been provided

₹22000 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹20444 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Santoshpradhan00

I would like to complete your project. Relevant Skills and Experience . Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹12500 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tanieyah

A proposal has not yet been provided

₹12777 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cristinalourenco

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0