Đã Hủy

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14809485

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹1079 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nidaumair2017

sir i will complete your work for your given time. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rkrish2

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹1100 INR - .

₹1100 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹950 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FarahNaz3

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0