Đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱5666 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

encode excel files, data entry

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online