Đã Hủy

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14817710

7 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

jaydeepniper2011

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.8
avijitdey239

HI SIR HOW ARE [url removed, login to view] I AM INTERESTED TO DO YOUR [url removed, login to view] YOU CONSIDER US WE WILL BE GLAD TO DO YOUR [url removed, login to view] YOU...HAVE A NICE DAY... Relevant Skills and Experience HI SIR HOW ARE [url removed, login to view] I AM INTERESTED TO DO YOUR Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4
$25 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.9
cllach

Need info first, but I´ve got a lot of experience in it. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
triana2808

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0