Đang Thực Hiện

Do some Excel Work

I have files in Spanish,French,Arabic,Russian and [url removed, login to view] files have convert to English for your reference please find this attachments

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: how to use microsoft excel formulas, how to use microsoft excel 2013, how to use microsoft excel youtube, how to use microsoft excel 2007, how to use microsoft excel 2010, how to use excel sheet for calculation, how to use excel spreadsheet, how to use ms excel pdf, spanish french arabic, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) BOBBILI, India

Mã Dự Án: #14825783

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹9444 cho công việc này

fb55d5a1db97c02

i can help you Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹11111 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0