Đã Đóng

Do some Excel Work

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹937 cho công việc này

Denishpatel96

hi there, I can do whatever you want in excel.

₹600 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vishwanathdmv

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nemashok

simple data processing Relevant Skills and Experience 15 year experience in data handling. Proposed Milestones ₹600 INR - .

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
enizarasera

A proposal has not yet been provided

₹735 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0