Đang Thực Hiện

Do some Excel work

Đã trao cho:

₹11111 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vaibhavl

A proposal has not yet been provided

₹11000 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹8644 cho công việc này

₹5555 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
HuNteRHere

i will work Relevant Skills and Experience ms words, ms powerpoint Proposed Milestones ₹7777 INR - excel is easy What is the work?

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vermasumit388

7000rs Relevant Skills and Experience not skilled new user student Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0