Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14875724

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1150 cho công việc này

sna59831f6deb95e

didn't find any proposal Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0