Đã Hủy

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14899475

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7778 cho công việc này

abbycapili

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dody67

A proposal has not yet been provided

₹10000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0