Đang Thực Hiện

Do some Excel work -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) faridabad, India

Mã Dự Án: #14907442

Đã trao cho:

mawaisrasool

I can prove my self

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹5768 cho công việc này

niceguyy

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
eto598b7ec64312f

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0