Đã Hủy

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14910653

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.4
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0