Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14912919

Đã trao cho:

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹983 cho công việc này

zabiranjha

I am a professional in providing data entry services using Microsoft office applications. Focused and keen to details while typing any work, I deliver your work within the set timeline. Relevant Skills and Experience Thêm

₹800 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0