Đang Thực Hiện

Do some Excel work

Được trao cho:

Saiparv

Good knowledge of computer

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DanielPrashant

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1090 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
oswfab96

A proposal has not yet been provided

₹1150 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mohamedshafeeque

A proposal has not yet been provided

₹950 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0