Đang Thực Hiện

Do some Excel Work - edit - double check - data entry

Project is to edit an excel sheet that we use to fill in some product data.

Attached full instructions and file.

PLEASE REVIEW BEFORE BIDDING, EVERYTHING IS STRAIGHT FORWARD.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: data entry excel work, data entry project excel, data entry forms excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14857079

Đã trao cho:

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $476 cho công việc này

jitujaiswal9892

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
luqmanmehr007

You will bw amazed to work

$519 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shashibunty911

A proposal has not yet been provided

$275 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0